MOD – online потребители – различни цветове за различни ранг

Логнатите потребители да са в различен цвят
в зависимост от това колко топика са пуснали.
Да приемем, че имате 3 обикновенни ранга :
Нов – до 50 топика.
Потребител – от 50 до 200 топика.
Активен – от 200 нагоре.

Всичко е много просто и лесно.Трябва да промените два файла и то не много.
Да започнем от първия:
/includes/page_header.php

След като го отворите трябва да намерите следните редове:

$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_allow_viewonline, u.user_level, s.session_logged_in, s.session_ip

Добавяте това което е в червено(не изпускайте запетайката). (u.user_posts,)

$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_allow_viewonline, u.user_level,u.user_posts, s.session_logged_in, s.session_ip

По надолу (в същия файл) ще намерите следните редове:

if ( $row['user_level'] == ADMIN )
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '"';
}
else if ( $row['user_level'] == MOD )
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '"';
}

Под тези редове трябва да добавите следното:

if ( $row['user_level'] == ADMIN )
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '"';
}
else if ( $row['user_level'] == MOD )
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '"';
}

else if ( $row['user_posts'] > 199 )
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#ff0000"';
}

else if ( $row['user_posts'] > 49 )
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#0000ff"';
}else
{
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#008080"';
}

Почти сме готови.
След това отиваме в:
/templates/вашия скин /index_body.tpl
( в моя случай е /templates/subSilver/index_body.tpl но най вероятно
вие да сте си сложили друг скин)

и намираме следния код (някъде посредата :))))))

<span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE} [ {L_WHOSONLINE_ADMIN} ] [ {L_WHOSONLINE_MOD} ]<br />{RECORD_USERS}<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>

Добавяме:

<span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE} [ {L_WHOSONLINE_ADMIN} ] [ {L_WHOSONLINE_MOD} ]<br />
[<font color="#008080"><b> Нов </b></font>] [<font color="#0000ff"><b> Потребител </b></font>]
[<font color="#ff0000"><b> Активен </b></font>] <br/>
{RECORD_USERS}<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>

Готово.

После от контролния панел създаваме групите:

Това е.
Може да променяте кода много лесно и да създадете повече групи и цветове.

Ако има въпроси питайте тук

Този МОД е написан специално за форума на http://web-tourist.net

Вашият коментар