phpbb модове

[MOD] Видео таг (Video BBCode) в phpbb2

Автор: koko92_national

#Автор: NTT Team (www.nguontrithuc.com)
#Email на автора: bambi29_5@yahoo.com
#Версия: phpBB2.0.5 или phpBB2.0.6 (работи на последната версия - тествано е)
#Превод: koko92_national (kosio_hr@kh-computers.com)
#Мод: Видео таг
#Описание: Добавя Видео таг за вашия windows media player plugin, wma, wmv, DAT... се поддържат.
#Ниво на инсталация: много лесно
#Време на инсталация: 2 минути, но то си зависи от вас.
#Файлове за промяна: bbcode.tpl, bbcode.php, posting.php, lang_main.php, posting_body.tpl


#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
includes/bbcode.php
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
$bbcode_tpl['email'] = str_replace('{EMAIL}', '\\1', $bbcode_tpl['email']);
#
#----[ След това добави ]-----------------------------------------
#
//www.nguontrithuc.com
$bbcode_tpl['video'] = str_replace('{URL}', '\\1', $bbcode_tpl['video']);
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
// [email]user@domain.tld[/email] code..
$patterns[5] = "#\[email\]([a-z0-9\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)\[/email\]#si";
$replacements[5] = $bbcode_tpl['email'];
#
#----[ След това добави ]-----------------------------------------
#
#
//[ video ]and[ /video ]for videoing audio.
$patterns[6] = "#\
";
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
templates/xxx/posting_body.tpl
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
f_help = "{L_BBCODE_F_HELP}";
#
#-----[ След това добави ]------------------------------------------
#
z_help = "{L_BBCODE_Z_HELP}";

#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
bbtags = new Array('','','[i]','[/i]','[u]','[/u]','[quote]','[/quote]','
','
','[list]','[/list]','[list=]','[/list]','[img]','[/img]','[url]','[/url]');
#
#-----[ Замести с ]------------------------------------------
#
bbtags = new Array('','','[i]','[/i]','[u]','[/u]','[quote]','[/quote]','
','
','[list]','[/list]','[list=]','[/list]','[img]','[/img]','[url]','[/url]','
');

#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
<td><span class="genmed"><input type="button" class="button" accesskey="w" name="addbbcode16" value="URL" style="text-decoration: underline; width: 40px" onClick="bbstyle(16)" onMouseOver="helpline('w')" /></span></td>
#
#-----[ След това добави ]------------------------------------------
#
<td><span class="genmed"><input type="button" class="button" accesskey="z" name="addbbcode18" value="Video" style="width: 50px" onClick="bbstyle(18)" onMouseOver="helpline('z')" /></span></td>

Урока е преведен от мен и забранявам неговото преписване!

Вашият коментар