Обратно броене и изчистване на ДБ

Автор: d_badboy

Това е първия ми урок надявам се да съм ви от полза Veryhappy
Ето го и index.php

<?php
$time = time();

$hour = 00; // Тук въвеждате час от 00 до 23
$min = 00; // Тук въвеждате минута от 00 до 59
$sec = 00; // Тук въвеждате секунда от 00 до 59
$day = 01; // Тук въвеждате ден от месеца пт 01 до 28/29,30,31
$month = 1; // Тук въвеждате месец от 1 до 12
$year = 2009; // Тук въвеждате година не по малка от текущата 2008
// От въведените данни се получава датата, в която ще се изпълни дадена заявка
$dest = mktime($hour,$min,$sec,$month,$day,$year);

if ($time >= $dest) {
mysql_connect("hostname","username","password"); // Тук вместо hostname, username и password въвеждате вашите данни
mysql_select_db("database"); // Тук вместо database въвеждате името на вашата БД
$query = mysql_query("TRUNCATE TABLE `table`"); // Тук вместо table въвеждате името на вашата таблица
// на това място може да изпълнявате каквито искате заявки
if ($query) echo "БД е изчистена !!!";
else echo "Възникна грешка: ".mysql_error();
}
else {
// Тази част е взета от http://bg.php.net/manual/en/function.time.php
$difference = $dest-$time;

$days = floor($difference/86400);
$difference = $difference - ($days*86400);

$hours = floor($difference/3600);
$difference = $difference - ($hours*3600);

$minutes = floor($difference/60);
$difference = $difference - ($minutes*60);

$seconds = $difference;
// Тази част е взета от http://bg.php.net/manual/en/function.time.php

echo "На ".date("d m Y H:i:s",$dest)." БД ще бъде изчистена.<br>";
echo "Остават ".$days." дена ".$hours." часа ".$minutes." минути ".$seconds." секунди до датата.";
}
?>

Вашият коментар