Безплатни C++ уроци

Оператори

Автор: ArchangelS

Оператори

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int a, b; // a:?, b:?
a = 10; // a:10, b:?
b = 4; // a:10, b:4
a = b; // a:4, b:4
b = 7; // a:4, b:7

cout << "a:";
cout << a;
cout << " b:";
cout << b;

return 0;
}
Извежда - a:4 b:7
Ето и какво се извършва
1 - a = 2 + (b = 5);
2 - b = 5;
a = 2 + b;


+ събиране
- изваждане
* умножение
/ делене
% процент

Примери

value += increase; value = value + increase;
a -= 5; a = a - 5;
a /= b; a = a / b;
price *= units + 1; price = price * (units + 1);

Код

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int a, b=3;
a = b;
a+=2; // еквивалентно на a=a+2
cout << a;
return 0;
}
Извежда - 5

== равно
!= не е равно
> по-голямо
< по-малко
>= по-голямо или равно
<= по-малко или равно

Примери:

(7 == 5) // Грешно.
(5 > 4) // Вярно.
(3 != 2) // Вярно.
(6 >= 6) // Вярно.
(5 < 5) // Грешно.

Вашият коментар