phpbb модове

Отваряне на линкове в нов прозорец ( phpbb3 )

Автор: RiddleR

Привет,
реших да драсна 1 уроче което е елементарно и просто , но може да е доста полезно на много хора от вас .

Излишно е обяснение , какво прави урока по заглавието можете да се досетите .

Ще редактираме , само 2 файла .

Първия е styles/името на темплейта Ви/bbcode.html

там търсим :

<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" class="postlink">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->

заместваме с :

<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->

отваряме includes/functions.php

намираме :

case 'bbcode_htm':
return array(
'#<!\-\- e \-\-><a href="mailto:(.*?)">.*?</a><!\-\- e \-\->#',
'#<!\-\- l \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)(?:(&|\?)sid=[0-9a-f]{32})?">.*?</a><!\-\- l \-\->#',
'#<!\-\- ([mw]) \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)">.*?</a><!\-\- \1 \-\->#',
'#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/.*? \/><!\-\- s\1 \-\->#',
'#<!\-\- .*? \-\->#s',
'#<.*?>#s',
);

заместваме с :

case 'bbcode_htm':
return array(
'#<!\-\- e \-\-><a href="mailto:(.*?)">.*?</a><!\-\- e \-\->#',
'#<!\-\- l \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)(?:(&|\?)sid=[0-9a-f]{32})?" onclick="window\.open\(this\.href\);return false;">.*?</a><!\-\- l \-\->#',
'#<!\-\- ([mw]) \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)" onclick="window\.open\(this\.href\);return false;">.*?</a><!\-\- \1 \-\->#',
'#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/.*? \/><!\-\- s\1 \-\->#',
'#<!\-\- .*? \-\->#s',
'#<.*?>#s',
);

Това е .
Демо , мисля че не е нужно 🙂 сами ще се уверите че работи .

Вашият коментар