Безплатни C++ уроци

PCHAccessControlEntry

Автор: ArchangelS

Clone::
Вмъкване..
oPCHAccessControlEntry = obj.Clone()
Функция..
Прави копие на PCHAccessControlEntry обект
IsEquivalent::
Вмъкване..
pVal = obj.IsEquivalent(
oPCHAccessControlEntry
)
Функция..
Методът връща стойност, която показва дали всички на членове, определения достъп за контрол
Стойност..
VARIANT_TRUE - всички потребители се отнасят , към един и същ TRUSTEE.
VARIANT_FALSE - не всички потребители се отнасят , към един и същ TRUSTEE.
LoadXMLAsStream
Вмъкване::
obj.LoadXMLAsStream(
oStream
)
Функция..
Въвежда XML контролен достъп към PCHAccessControlEntry обект .
LoadXMLAsString::
Въвеждане..
obj.LoadXMLAsString(
sVal
)
Функция..
Въвежда XML контролен достъп от низ, към PCHAccessControlEntry обект .
LoadXML::
Въведение..
obj.LoadXML(
oXMLDomNode
)
Функция..
Въвежда XML контролен достъп от XML файл, към PCHAccessControlEntry обект .
SaveXMLAsStream::
Въведение..
oStream = obj.SaveXMLAsStream()
Функция..
Запазва XML PCHAccessControlEntry обект в стреам.
SaveXMLAsString::
Въведение..
sVal = obj.SaveXMLAsString()
Функция..
Запазва XML PCHAccessControlEntry обект в низ.

Какво е TRUSTEE вижте в следващия урок .

Вашият коментар