PHP-Fusion Skype статус

Автор: renegat96

В този урок ще ви покажа как да си направите skype статус на потребителите ви

урока е много лесен
Задължително!!! Направете си резервно копие на файловете!!!
Файлове за промяна :
1 profile.php
2 forum/viewthread.php
да започваме и урока
ето го и него

#
#----[ отворете ]-------------------------
#
profile.php
#
#----[ намерете ]-------------------------
#
if (!isset($group_id)) {
if (!isset($lookup) || !isNum($lookup)) fallback("index.php");
$result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."users WHERE user_id='$lookup'");
if (dbrows($result)) { $data = dbarray($result); } else { redirect("index.php"); }
opentable($locale['420']);

#
#----[ след това добавете ]-------------------------
#

$skype_img = ( $data['user_aim'] ) ? '<a href="skype:' . $data['user_aim'] . '?userinfo"><img src=" http://mystatus.skype.com/smallicon/' . $data['user_aim'] .'" alt="' . $lang['u021'] . '" title="' . $lang['u021'] . '" border="0" /></a>' : '';

#
#----[ намерете ]-------------------------
#

".($data['user_aim'] ? $data['user_aim'] : $locale['u048'])."

#
#----[ и го заместете с това ]-------------------------
#
".($data['user_aim'] ? $skype_img : $locale['u048'])."

#
#----[ отворете ]-------------------------
#
forum/viewthread.php
#
#----[ намерете ]-------------------------
#

if ($data['user_aim'] && file_exists(THEME."forum/aim.gif")) {
echo "<a href='aim:goim?screenname=".str_replace(" ", "+", $data['user_aim'])."' target='_blank'><img src='".THEME."forum/aim.gif' alt='".$data['user_aim']."' style='border:0px;'></a> ";
}

#
#----[ и го заместете с това ]-------------------------
#

if ($data['user_aim']) {
echo "<a href='skype:".$data['user_aim']."?userinfo'><img src='http://mystatus.skype.com/smallicon/". $data['user_aim']." alt='".$data['user_aim']."' style='border:0px;'></a> ";
}

само това е…доста е кратко нали?

Урока е авторски и е писан специално за WEB-TOURIST.NeT

Вашият коментар