java script курс

Последно от twitter (v2)

Автор: Styl3rbg

Това е друг начин и по-красив според мен за изкарване на последно от twitter

<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: 'profile',
rpp: 2, // колко поста да бъдат показани
interval: 30000,
width: 300, // дължина
height: 300, // височина
theme: {
shell: {
background: '#008446', // Фон на кутията
color: '#ffffff' // Цвят на текста в кутията
},
tweets: {
background: '#ffffff', // фон на постингите в twitter
color: '#1a5d51', // цвят на текста в постовете
links: '#008446' // цвят на връзките(линковете) в постовете
}
},
features: {
scrollbar: false, // При повече постове да има scroll
loop: false,
live: false,
hashtags: true,
timestamp: true, // показване на времето(датата) на поста
avatars: true, // показване на аватарите
behavior: 'all'
}
}).render().setUser('USER_IN_TWITTER').start(); // тук сложете вашият юзър(потребител) в twitter
// >></script>

В самият код съм сложил разяснение за всичко

Демо

Вашият коментар