Безплатни C++ уроци

Програма на c++ за изчисляване на сума

Автор: slideR

В този урок ще направим нашата първа малко по-сложна програма. Ето и какно ще представлява тя.
Примерно: Внасяте 1000лв. в банка и искате да разберете след 1 година колко пари ще имате при лихвен процент 3,5.
Ето и как ще стане.
1) Трябва да направим функция, която ще изчислява новата сума.
Тя ще представлява нещо такова:

double procent_c(double chislo, double procent)
{
double return_st = chislo + (chislo * (procent/100));
return return_st;
}

2) Трябва да направим главната функция където ще бъде и самата ни програма така.

int main()
{
// Тук ще бъде програмата
}

2) Трябва да направим да може стойностите на прозента и сумата да се въвеждат от клавиатурата така

double chislo, procent;
cout << "Въведете сумата ";
cin >> chislo;
cout << "\nВъведете процента ";
cin >> procent;

3) Трябва да проверим дали са въведене коректни данни (дали стойностите са 0 или по-малки от 0)

if((chislo<=0) || (procent<=0))
{
cout << "Не е въведена стойност или тя е 0" << '\n';
system("PAUSE");
return 1;
}

4) В тази предпоследна стъпка трябва да извикаме функцията, която направихме още във първата стъпка.

double kraino_chislo = procent_c(chislo, procent);

Така казваме, че типът на променливата kraino_chislo ще е double и викаме функцията procent_c
5) Това е последната стъпка на нашата програма. Трябва да изведем полученото число (сумата след една година при определен лехвех процент). То трябва да изглежда така.

cout << "След една година сумата ви ще е " << kraino_chislo << '\n';

И да приключем програмата

system("PAUSE");
return 1;

Случайно ако някой го мързи да направи всички стъпки ето и целия код

#include <iostream>
using namespace std;
double procent_c(double chislo, double procent)
{
double return_st = chislo + (chislo * (procent/100));
return return_st;
}
int main()
{
double chislo, procent;
cout << "Въведете сумата ";
cin >> chislo;
cout << "\nВъведете процента ";
cin >> procent;
if((chislo<=0) || (procent<=0))
{
cout << "Не е въведена стойност или тя е 0" << '\n';
system("PAUSE");
return 1;
}
double kraino_chislo = procent_c(chislo, procent);
cout << "След една година сумата ви ще е " << kraino_chislo << '\n';
system("PAUSE");
return 1;
}

Това е урокът. Знам, че не е нищо особенно, но на начинаещите може да им е полезно

Вашият коментар