Безплатни AJAX уроци

Проверка на потребителско име с ajax

Автор: slideR

В този урок ще ви покажа как с ajax да проверите дали потребителското име е вярно!
Първо Ajax-a

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$("#username").blur(function() {
$.post("chekuser.php" , {
username : $("#username").val()
}, function(response) {
$("#userResult").fadeOut("slow");
$("#userResult").html(response);
$("#userResult").fadeIn("slow");
});
});
});
</script>

Обяснение:
1.Правим си една функция
2.Викаме някой елемент, на който сме задали: id=“username“!
3.Правим ефектите за показване!
Идва време на php кода:
chekuser.php

<?php
header("Content-type: text/html; charset=UTF-8");
define('IN_VALID', true);
include("connect.php"); // Това е файла с конекцията!
$username = htmlspecialchars(addslashes($_POST['username']));
$check = mysql_query("SELECT COUNT(`id`) FROM `users` WHERE `username` = '$username'")or die(mysql_error());
echo (mysql_result($check,0,0) > 0) ? "заето" : "свободно";
?>

На този код няма нужда от обяснения
И вече html

<form method="POST">
<input type="text" name="user" id="username"><div id="userResult"></div>
</form>

Този код може да ви помогне! Урокът е авторски (благодаря на Replace, че ми обясни как ще стане)!

Вашият коментар