Работа с ffmpeg

Автор: Galli

В този урок ще ви покажа как се работи с ffmpeg. По-точно ще ви напиша два кода за правене на
картинка от видео файл и конвертиране на видео файл. Операционната система, на която е изпробван е Windows XP Pro SP2 и сървър WAMP5.

И така първо кодът за направа на картинка от видео файл:

<?php
exec("ffmpeg -i input.avi -f image2 -s 500x400 -ss 10 -vframes 1 -an output.jpg");
?>

Сега обяснявам кое за какво служи:

Тук входен файл е input.avi, а изходен output.jpg.

-i : указва входния видео файл (в примера е input.avi)
-f : указва какъв тип ще е изходния файл (в примера е image2)
-s : указва каква ще е резолюцията на изходния файл (в примера е 500×400)
-ss : указва стартовото време в секунди (в примера е 10)
-vframes : указва колко е броят на кадрите (в примера е 1 и не може да бъде повече)
-an : без аудио (нормално е за картинка да няма аудио)

Сега код за конвертиране на видео файл:

<?php
exec("ffmpeg -i input.avi -b 800k -ab 320к output.avi");
?>

Тук входен файл е input.avi, а изходен output.avi.

-i : указва входния видео файл (в примера е input.avi)
-b : указва bitrate на видеото на изходния файл в kbit/s (в примера 800)
-ab : указва bitrate на аудиото на изходния файл в kbit/s (в примера 320)

И сега един код за конвертиране на AVI в FLV. Предполагам, че това ще е най-търсеният код.

<?php
exec("ffmpeg -i input.avi -ar 22050 -ab 32к -f flv -s 320x240 output.flv");
?>

Това е урокът, за въпроси – използвайте форума.

Този урок е написан специално за web-tourist.net. Забранявам копирането и публикуването му в друг сайт!

Вашият коментар