Samba сървър на Debian Lenny

Автор: koko92_national

На прост език нека обясня какво е самба сървър. Това е нещо като FTP, но много по мощно.

Ще ви дам пример за които може да се ползва. Имате голяма фирма от няколко офиса и искате всичко да ви е събрано на едно място. С този сървър това може да стане. С него задавате на различни потребители в коя папка да работят. Може и всички потребители да работят с една обща папка. Хубавотот на това е че като сървъра се развали (софтуерно самото приложение) всички файлове си остават така както са. Другото което е веднъж логнете ли се няма нужда да го правите постоянно както при FTP. Скоростта на връзка е максимална. При качване на файлове няма да ви изпише с каква скорост или такива. С каквато скорост го копирате в Windows с такава ще ви се качва.

Ето какво ни е необходимо:

  1. Компютър с инсталиран Linux. Дистрибуция Debian Lenny.
  2. Да знаем IP адреса на машината с linux.
  3. 1 или повече компютъра с Windows в една мрежа заедно с компютъра на който е Linux -а.

Ще работим основно с компютъра на който е инсталиран линукса:

Нека започнем с инсталацията. В командния ред пишете:

apt-get install libcupsys2 samba samba-common

По време на инсталацията направете следните настройки като ви попита:

Workgroup/Domain Name: <- WORKGROUP
Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP? <-- No

След като вече сме го инсталирали трябва да го конфигурираме:

nano /etc/samba/smb.conf

В глобалната секция махнете „#“ в началото на реда на „security = user“.
Това разрешава на системните потребители на линукса да се логват към сървъра.

След като вече сме го настройли трябва да го рестартираме:

/etc/init.d/samba restart

Сега искаме всеки потребител да може да работи във собствената си директория.
Отново ще трябва да редактираме конфигурационния файл:

nano /etc/samba/smb.conf

Намерете следното:

[homes]

след това изтрийте всичко до ;[netlogon]
Без него естествено.

На мястото на редовете които изтрихте сложете следния код:

comment = Home Directories
browseable = yes
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
valid users = %S
writable = yes

Рестартираме сървъра:

/etc/init.d/samba restart

Сега ни остана да си създадем тестов потребител:

useradd kircho -m -G users
passwd kircho
smbpasswd -a kircho

С първата команда създадохме потребителя и неговата директория, с втората команда му задаваме парола за системата на линукс, а с третата му задаваме парола с която да може да се логва към сървъра.

Втората част от урока е настройка на самия Windows. Настройките съм ви показал във видеото.

Вашият коментар