Създаване на датабаза с phpMyAdmin

Автор: xu6thuklx

Случвало ли ви се е да не знаете как да създадете датабазата от някой урок ?
Ако отговорът е ДА то погледнете този урок.

Ако имате работещ phpMyAdmin трябва да видите този екран след като отворите phpMyAdmin
В полето създаване на нова База от Данни (БД) се пише името на датабазата.Ако имате вече датабаза с това име ще излезе грешка.

Ако датабазата е създадена успешно,то ще излезе следното съобщение

За сега нашата датабаза няма таблици.По принцип в уроците е дадена SQL заявката (текста който трябва да се въведе в phpMyAdmin) и тогава се натиска бутона SQL

Ако решите вие да правите собствена таблица тогава попълвате информация в кутията отдоло в която пише
„Създаване на нова табица в БД“

На мястото ИМЕ се пише името на таблицата например users а в поленцето „Брой полета“ се пише броят на полетата в таблицата например id , username , password тоест полетата в които ще се съхранява информацията
След като натиснете Изпълнение трябва да се покаже този екран :

Сега малко да обясня и за него.

Както виждате има таблица разграфена на Поле , Тип , Дължина , Колация , Атрибути …

В „Поле“ се пише името на полето например id , username , password …
След това се избира „Тип“ на полето.Типът на полето се определя от каква информация ще съдържа то.
По важните видове типове според информацията са :
varchar – Такъв вид поле може да съдържа всякакви символи (букви,числа,йероглифи…)
int – Такъв вид поле може да съдържа цели числа
text – Такъв вид поле съдържа всякакви символи с ограничение до 65536 символа
date – Такъв вид поле съдържа информация за дата (съществуват и полета time , datetime , year със същата функция)
enum -Такъв вид поле съдържа строго ограничени стойности като true и false
След това следва дължината.Тя зависи пак от функцията на полето.За примерните полете id , username , password съответните им стойности ще са 50 , 30 , 30 .

Тук е другата част на кутията,пропуснатите полета не са толкова важни..
В полето „Допълнително“ можем да открием атрибута auto_increment чрез него всеки запис добавен в таблицата ще бъде увеличаван с +1 тоест id ще нараства всеки път с 1
Иконката оградена в червено означава че това поле ще е „ключа“ на таблицата.Обикновено това поле е id.
Не може да има два „ключа“ в таблицата

След като сме въвели необходимите ни данни продължаваме нататък чрез натискане на бутона „Записване“
Ако заявката ни е изпълнена успешно значи трябва да видите този екран

phpMyAdmin може да изтеглите от тук

С това моят урок завършва.Той е специално създаден за web-tourist.net . Забранявам копирането му по други сайтове !

Вашият коментар