Безплатни C++ уроци

Структура на C++ програма.Основни типове данни.

Здравейте.
В този урок ще разгледаме каква е структурата на една C++ програма и ще се запознаем с основните типове данни в C++.
И така…
Езикът C++ е от високо ниво, удобен и ефективен за проектиране, ползване и поддържане на различни приложни и системни програми.

Общият вид на структурата и съдържанието на една C++ програма е:
Директиви на предпроцесора
Деклариране на глобални променливи/константи
Дефиниция на функцията main()
Дефиниции на потребителски функции

Общият вид на дефиниция на функция е:
тип име([параметри])
{
Дефиниране на локални променливи/константи
Изпълними оператори
}

Какво представлява типът?

Типът представлява връщания(чрез оператор във вида: return израз;) резултат. Съществуват следните типове:

-Целочислен(тип int);
-Символен(тип char);
-Реален(тип float-с плаваща точка или double-с двойна точност);
-Неопределен(тип void-за т.нар. функции-процедури);

Данните в C/C++ биват константи и променливи…
Променливите могат да получават различни стойности по време на изпълнение на програмата. Променливите задължително се представят с име(състоящо се от букви и цифри, но задължително започва с буква). Променливите могат да получават стойности чрез оператор за присвояване(=) или чрез въвеждане от клавиатурата или файл.
Променливите биват глобални и локални. Глобалните се дефинират в програмата, а локалните се дефинират във функцията и са видими само в нея.
Променливите се дефинират по следния начин:
тип именапроменливата = [начална стойност];

Константите имат постоянна стойност и не могат да се променят по време на изпълнение на програмата. Тяхното представяне също става с име(състоящо се от букви и цифри, но задължително започващи с буква).
Константите се дефинират по следния начин:
тип const именаконстантата = стойност;

Типовете данни в C/C++ биват:
Прости-с една стойност: числова(тип int за цели числа, тип float/double за реални числа), символна (тип char) или логическа (тип bool-в C++ или приемани като аритметични в C със стойност 0 за неистина(false) или 1 за истина(true));
Съставни-Състоят се от повече от един елемент, обединени като множество от стойности.
Указателни-Указват мястото на разположение-адреса на данните в паметта.

Надявам се, че урокът ще ви бъде полезен.

Вашият коментар