Сваляне на флууд-лимита за админи и модове

#
#-----[ ОТВОРИ ]---------------------------------------------
#
includes/functions_post.php
#
#-----[ НАМЕРИ ]---------------------------------------------
#
//
// Flood control
//
#
#-----[ ДОБАВИ СЛЕД НЕГО ]---------------------------------------------
#
//
// Мод за сваляне на флууд-лимита за админи и модове
//
if($userdata['user_level'] != ADMIN && $userdata['user_level'] != MOD)
{
#
#-----[ НАМЕРИ ]---------------------------------------------
# Внивамайте - има четири }
#
message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Flood_Error']);
}
}
}
#
#-----[ ДОБАВИ СЛЕД НЕГО ]---------------------------------------------
#
}
#
#-----[ ЗАТВОРИ/ЗАПИШИ ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ]------------------------------------------
#
# Край

Вашият коментар