linux

Свързване към SSTP сървър под Linux

SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) е VPN протокол, който използва PPP през HTTPS. За първи път се въвежда в Windows Server 2008. В алтернативни операционни системи SSTP официално не се поддържа, SourceForge има проект за внедряване на Linux клиент за SSTP . Ще бъде обсъдено допълнително.

Започвайки с този параграф, би трябвало да има инструкции за компилиране от източник, но авторът на проекта, в допълнение към самия SSTP клиент, разработва модул за NetworkManager и предоставя PPA хранилище за Ubuntu с актуалните версии на двата проекта. В резултат на това инсталацията се свежда до следните команди:

sudo add-apt-repository ppa:eivnaes/network-manager-sstp
sudo apt update
sudo apt install sstp-client network-manager-sstp

На машина без графичен интерфейс модул за NetworkManager е незадължителен. На машина с графичен интерфейс остава само използването на стандартни инструменти на NetworkManager за създаване на SSTP връзка и свързване.

NetworkManager на Ubuntu
NetworkManager на Ubuntu

На машина без графичен интерфейс настройката е малко по-сложна, но като цяло подобна на настройка на PPTP връзка . Да предположим, че трябва да се свържем със сървъра „sstp.example.com“, използвайки потребителското име „simpson“ и паролата „K4rameL“.

Първо, нека измислим име за връзката. Например „sstpcon1“. Следващата стъпка е да добавите реда към файла „/ etc / ppp / chap-secrets“:

simpson sstpcon1 K4rameL *

След това създайте файла „/ etc / ppp / peers / sstpcon1“ със следното съдържание:

# Командата за стартиране на sstpc. За подробно описание на параметрите вижте документацията. 
# Тук ще отбележим само най-важното: # --cert-warn - не е задължително, но е необходимо, ако сървърът използва самоподписан сертификат 
# --save-server-route - незадължителен, но е необходим, ако искате да обвиете целия трафик в pty тунела “ --cert на предупредя-sstpc --save-сървър маршрута --ipparam sstpcon1 --nolaunchpppd sstp.example.com " 

# ще се промени шлюза по подразбиране (превърне целия трафик в тунела)
defaultroute
replacedefaultroute

# Използваме DNS-сървъра, SSTP предложената -Server
usepeerdns

# Логин на сървъра
name      simpson

# Изрично посочете вида на разрешение на MS CHAP v2
require-mschap-v2
refuse-pap
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap

# Име на заявката и парола от файла chap-secrets
remotename   sstpcon1

# Други настройки
ipparam     sstpcon1
plugin     sstp-pppd-plugin.so
sstp-sock    /var/run/sstpc/sstpc-sstpcon1
noauth
lock
nobsdcomp
nodeflate

След това връзката може да бъде вдигната с командата:

pon sstpcon1

Ако имате някакви проблеми, трябва да започнете връзката в режим на отстраняване на грешки с командата:

pon sstpcon1 debug dump logfd 2 nodetach

След анализиране на получената информация. Може да прекъснете връзката с командата:

poff sstpcon1

Ако трябва да проверите автентичността на сървъра с помощта на сертификат, трябва да предадете параметъра „–ca-cert“ на sstpc, а ако трябва да използвате прокси сървър, можете да го зададете, като използвате параметъра „–proxy“. Всички подробности са в документацията за SSTP клиента.

Вашият коментар