Брояч на импресии без ДБ

Автор: lord_simeon Такам това е скрипт който отброява импресиите в файл.Ето и кода <? $file = "data.dat"; //тук пишете името на файла $fail = fopen($file,"r"); //с fopen(); отваряме файла само

Прост брояч на импресии в тхт файл.

Автор: StalWart Това е един прост брояч на презарежданията на дадена страница. Създавате един файл например broyach.php <? //Дефинираме колко цифрен да бъде брояча (пример 00001 или 01) $digits =

Прост брояч на импресии

Автор: oXteR Ето и код за прост брояч 1.Създаваме файл count.php 2.Ето и какво трябва да съдържа <?php $file = "count.txt"; if (file_exists($file)) { $fp = fopen("$file", "r+"); flock($fp, 1);