Брояч на импресии без ДБ

Автор: lord_simeon

Такам това е скрипт който отброява импресиите в файл.Ето и кода

<?
$file = "data.dat"; //тук пишете името на файла
$fail = fopen($file,"r"); //с fopen(); отваряме файла само за четене
$broi = fread($fail, filesize($file)); //с променливата $broi изкарваме 

Прост брояч на импресии в тхт файл.

Автор: StalWart

Това е един прост брояч на презарежданията на дадена страница.

  1. Създавате един файл например broyach.php
<?
//Дефинираме колко цифрен да бъде брояча (пример 00001 или 01)
$digits = 5;

//Указваме в кой файл да се съхранява стойността
$filelocation="broyach.txt";

Прост брояч на импресии

Автор: oXteR

Ето и код за прост брояч

1.Създаваме файл count.php
2.Ето и какво трябва да съдържа

<?php

$file = "count.txt";

if (file_exists($file)) {
$fp = fopen("$file", "r+");
flock($fp, 1);
$count = fgets($fp, 4096);
$count += 1;
fseek($fp,0);
fputs($fp, $count);