ООП Странициране с избор на полета от заявката

Автор: ventsi_konov

Вчера се оказах в нужда за точно подобно странициране за система за съобщения. Може да бъде полезно за много неща, обаче. Писах го възможно най-просто и мисля, че се разбира доста лесно кое за какво служи. Освен това …

PHP OOP Урок 17 – извеждане от базата данни чрез for

Автор: ArchangelS

Това е седемнадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 16 – извеждане на информация чрез while

Автор: ArchangelS

Това е шестнадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 15 – свързване с база данни

Автор: ArchangelS

Това е петнадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 14 – Извеждане на информация от (xml)

Автор: ArchangelS

Това е четиринадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 13 – Създаване на калкулатор

Автор: ArchangelS

Това е тринадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 12 – Abstract класове/Как да ги използваме

Автор: ArchangelS

Това е дванадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 10 – Запознаване с (__invoke)

Автор: ArchangelS

Това е десетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 9 – Запознаване със Static

Автор: ArchangelS

Това е деветият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 8 – Запознаване с командата Parent

Автор: ArchangelS

Това е осмият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 7 – Клониране на обект(clone)

Автор: ArchangelS

Това е седмият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 6 – Работа с instanceof

Автор: ArchangelS

Това е шестият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 5 – Constant/Работа с константи

Автор: ArchangelS

Това е петият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

PHP OOP Урок 4 – final

Автор: ArchangelS

Това е четвъртият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …