PHP OOP Урок 15 – свързване с база данни

Автор: ArchangelS Това е петнадесетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.…

PHP OOP Урок 10 – Запознаване с (__invoke)

Автор: ArchangelS Това е десетият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.…

PHP OOP Урок 9 – Запознаване със Static

Автор: ArchangelS Това е деветият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.…

PHP OOP Урок 7 – Клониране на обект(clone)

Автор: ArchangelS Това е седмият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.…

PHP OOP Урок 6 – Работа с instanceof

Автор: ArchangelS Това е шестият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.…

PHP OOP Урок 4 – final

Автор: ArchangelS Това е четвъртият от серията уроци за PHP ООП, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за PHP ООП може да видите тук.…