Оператор за присвояване в C++.Входно-изходни операции.

Това е вторият ми урок за C++. В него ще разгледаме оператора за присвояване и входно-изходни операции.
И така…
Операторът за присвояване(представя се със символа =) може да се използва за присвояване(задаване) на стойност на променлива.
Променливата се записва от …