Запознаване с езика “ С“

Автор: talevtehnology Урока е за начинаещи програмисти ,целта на урока е запознаването с основните оператори като if, else while, do, switch, case Урокаа е писан специално за http://web-tourist.net !!! Надявам…

Глава 6: Класът в С++

Съдържание на шеста глава : 6.1. Дефиниция на клас 6.2. Класови обекти 6.3. Член функции на клас 6.4. Неявен указател this 6.5. Приятели на клас 6.6. Статични членове на класа…

Глава 1: Въведение в програмирането на С++

Съдържание на първа глава : 1.1. Решаване на проблеми 1.2. С++ програма 1.3. Пръвоначален поглед върху вход-изхода 1.4. Няколко думи за коментарите 1.5. Директиви на предпроцесора При самостоятелно запознаване с…