Запознаване с езика “ С“

Автор: talevtehnology

Урока е за начинаещи програмисти ,целта на урока е запознаването с основните оператори като if, else while, do, switch, case

Урокаа е писан специално за http://web-tourist.net !!!

Надявам се да ви е полезен Smile

Глава 6: Класът в С++

Съдържание на шеста глава :

6.1. Дефиниция на клас
6.2. Класови обекти
6.3. Член функции на клас
6.4. Неявен указател this
6.5. Приятели на клас
6.6. Статични членове на класа
6.7.Указател към член на клас
6.8. Обхват на клас
6.9. …

Глава 1: Въведение в програмирането на С++

Съдържание на първа глава :

1.1. Решаване на проблеми
1.2. С++ програма
1.3. Пръвоначален поглед върху вход-изхода
1.4. Няколко думи за коментарите
1.5. Директиви на предпроцесора

При самостоятелно запознаване с езика С++ естествено възникват два въпроса:

  1. Какво представлява една С++