ActionScript обучение

ActionScript 3 Урок 13 – PHP в ActionScript 3

Автор: ArchangelS Това е тринадесетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript уроци

ActionScript 3 Урок 10 – запознаване с switch

Автор: ArchangelS Това е десетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript уроци

ActionScript 3 Урок 9 – запознаване с do/while

Автор: ArchangelS Това е деветият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript обучение

ActionScript 3 Урок 8 – запознаване с for

Автор: ArchangelS Това е осмият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript обучение

ActionScript 3 Урок 7 – запознаване с while

Автор: ArchangelS Това е първият от седмията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript обучение

ActionScript 3 Урок 6 – още за if/elseif/else

Автор: ArchangelS Това е шестият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript уроци

ActionScript 3 Урок 5 – запознаване с if/else

Автор: ArchangelS Това е петият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…
ActionScript обучение

Серия от видео уроци за ActionScript

Автор: ArchangelS Това е първият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.Ако имате…

Packages и Classes в ActionScript 3.0

Автор: Rado Какво представляват класовете в AS3.0 ? Този урок ще съдържа обяснението на този въпрос. AS3.0 е обектно ориентиран език базиран на ECMA script.В него всичко е разделено на…

Сняг (чрез ActionScript)

Автор: sova Урок за това как да си направите анимиран (безкрайно валящ) сняг във Flash. Правите малко кръгче във Flash. Накъде 10х10.След това F8 > MovieClip, Registration point: средата.Instance Name:…