ActionScript 3 Урок 13 – PHP в ActionScript 3

Автор: ArchangelS

Това е тринадесетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 12 – запознаване с classes/класове

Автор: ArchangelS

Това е дванадесетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 11 – запознаване с функциите/function

Автор: ArchangelS

Това е единадесетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 10 – запознаване с switch

Автор: ArchangelS

Това е десетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 9 – запознаване с do/while

Автор: ArchangelS

Това е деветият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 8 – запознаване с for

Автор: ArchangelS

Това е осмият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 7 – запознаване с while

Автор: ArchangelS

Това е първият от седмията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 6 – още за if/elseif/else

Автор: ArchangelS

Това е шестият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 5 – запознаване с if/else

Автор: ArchangelS

Това е петият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 4 – запознаване с масивите

Автор: ArchangelS

Това е четвъртият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 3 – математически операции

Автор: ArchangelS

Това е третият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

ActionScript 3 Урок 2 – запознаване с променливите

Автор: ArchangelS

Това е вторият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

Серия от видео уроци за ActionScript

Автор: ArchangelS

Това е първият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer.
Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.
Ако имате въпроси или предложения може да ги споделите …

Packages и Classes в ActionScript 3.0

Автор: Rado

Какво представляват класовете в AS3.0 ? Този урок ще съдържа обяснението на този въпрос.

AS3.0 е обектно ориентиран език базиран на ECMA script.В него всичко е разделено на отделни класове.
Какво точно са класовете ?
Представете си една …

Сняг (чрез ActionScript)

Автор: sova

Урок за това как да си направите анимиран (безкрайно валящ) сняг във Flash.

  1. Правите малко кръгче във Flash. Накъде 10х10.
  2. След това F8 > MovieClip, Registration point: средата.
  3. Instance Name: snowflake_mc
  4. В кадър 1 на главната времедиаграма слагате: