XmlHttp Request (AJAX) (как да обновяваме страницата без Refre

Автор: datamatrix

Този урок цели да ви покаже възможностите на XMLHTTPRequest заявката, която позволява обновяването на една страница в реално време. В интернет има доста информация по въпроса, но рядко е изчерпателна. Този стил на писане на страници се е …

AJAX: Час

Автор: human

1-во правим един php файл за да вземем часа:
chas.php

<?PHP echo date("H:i:s"); ?

След това добавяме ето този код във файла където да показва часа:

<script language="JavaScript"var url = 'chas.php?rand=';

function getXMLHTTPObject()
{
try {
req 

Контакт форма и AJAX

Автор: mute

Ще ви кожака една имеил форма която ползва аякс
състои се от 3 фаила html формуляр , php скрипт за изпращането на писмото и js с които правим XMLHttpRequest-а

mail.html

<script src="mail.js" type="text/javascript"</script<form name="mail" id="mail" action="#"