Ajax анкета без mysql

Автор: Hous

Урокът е взет от w3schools – понеже видях ,че няма ajax анкети и реших да го споделя.

това е файлът който съдържа HTML кодът на анкетата както и самия ajax код с помощта на който изпращаме инфото за …

Контакт форма с AJAX и JQuery validate

Автор: IzKuFeLiQqQqQ

Здравейте като малко упражнение реших да си създам контакт форма, но малко по разчупена и реших да комбинирам AJAX post функцията с JQuery validate. Направих 2 файла един с формата и JQuery-то и един за пращането на email-a.…

Използване на Ajax и JSON

Автор: F1r3Fl3x

Често наричан „наследника на XML“, JSON ( Javascript Object Notation ) не е нищо повече от един прост формат, чрез който се разменя информация между браузъра и сървъра. JSON е ‘открит’ от Douglas Crockford и е базиран на …

Проверка на потребителско име с ajax

Автор: slideR

В този урок ще ви покажа как с ajax да проверите дали потребителското име е вярно!
Първо Ajax-a

<script type="text/javascript"$(document).ready(function() {
$("#username").blur(function() {
$.post("chekuser.php" , {
username : $("#username").val()
}, function(response) {
$("#userResult").fadeOut("slow");
$("#userResult").html(response);
$("#userResult").fadeIn("slow");
});
});

AJAX – Въведение

Автор: stoqnski

Първо какво е AJAX ? – Asynchronous JavaScript and XML.

AJAX е базиран на JavaScript и HTTP заявки

AJAX не е нов програмен език, но е нов начин за използване на съществуващите стандарти.

AJAX е базиран на следните …

Презареждане без рефреш с ajax

Автор: admin

С този пример ще се опитам максимално ясно да обясня как може да се извлича информация от
текстов файл или база данни и да се показва в web страницата без да се налага рефреш.

Кода е супер кратък …

XmlHttp Request (AJAX) (как да обновяваме страницата без Refre

Автор: datamatrix

Този урок цели да ви покаже възможностите на XMLHTTPRequest заявката, която позволява обновяването на една страница в реално време. В интернет има доста информация по въпроса, но рядко е изчерпателна. Този стил на писане на страници се е …

AJAX: Час

Автор: human

1-во правим един php файл за да вземем часа:
chas.php

<?PHP echo date("H:i:s"); ?

След това добавяме ето този код във файла където да показва часа:

<script language="JavaScript"var url = 'chas.php?rand=';

function getXMLHTTPObject()
{
try {
req 

Контакт форма и AJAX

Автор: mute

Ще ви кожака една имеил форма която ползва аякс
състои се от 3 фаила html формуляр , php скрипт за изпращането на писмото и js с които правим XMLHttpRequest-а

mail.html

<script src="mail.js" type="text/javascript"</script<form name="mail" id="mail" action="#"