Безплатни C++ уроци

C++ . Пресмятане на детерминанта

Автор: DevNull Здравейте.Понеже по дисциплина „Основи на програмирането“ изучавам C++ реших да направя своя програма за пресмятане на детерминанта от 3 реда и 3 стълба (ЛААГ – Линейна алгебра и…
Безплатни C++ уроци

Структури в С++

Автор: vinsbg В този урок ще се запознаем със структурите в С++. С помощта на структурите ние можем да съхраняваме много различни стойности в променливи от различни типове под едно…
Безплатни C++ уроци

Двумерни масиви в C++

Начало » C++ Автор: IzKuFeLiQqQqQ В този урок ще ви покажа как се декларират, инициализират и извеждат двумерни масиви в c++ и как да се работи с тях и диагоналите…
Безплатни C++ уроци

Програма на c++ за изчисляване на сума

Автор: slideR В този урок ще направим нашата първа малко по-сложна програма. Ето и какно ще представлява тя.Примерно: Внасяте 1000лв. в банка и искате да разберете след 1 година колко…
Безплатни C++ уроци

Въведение в C++ програми/библиотеки

Автор: ArchangelS В този урок , ще ви запозная , с кои програми можете да задействате програмите заC++ кодовете . Също така , ще ви запозная какво са библиотеките .И…
Безплатни C++ уроци

TRUSTEE

Автор: ArchangelS Структурата на TRUSTEE идентифицира потребителски акаунти , групови акаунтиили сесии.Структурата може да използва име или security identifier (SID) ,за да идентифицира TRUSTEE .Синтаксис.. typedef struct _TRUSTEE { PTRUSTEE
Безплатни C++ уроци

PCHAccessControlEntry

Автор: ArchangelS Clone:: Вмъкване.. oPCHAccessControlEntry = obj.Clone() Функция.. Прави копие на PCHAccessControlEntry обект IsEquivalent:: Вмъкване.. pVal = obj.IsEquivalent( oPCHAccessControlEntry ) Функция.. Методът връща стойност, която показва дали всички на членове,
Безплатни C++ уроци

MMDevice

Автор: ArchangelS Mmdeviceapi.h :: В Windows Мултимедия (MMDevice) API позволява аудио клиенти да открият аудио устройства , да определят своите възможности, както и да създавате копия драйвер за тези устройства.
Безплатни C++ уроци

Флагове

Автор: ArchangelS Manipulator резултат boolalpha Включва boolalpha флага. endl Изходна нова линия. ends Край. dec Превръщасе в dec флаг. Изключва hex и oct флагове. fixed Включва фиксирания флаг. Изключва опитния
Безплатни C++ уроци

if и else

Автор: ArchangelS Контролни структури Структурите са if и elseПример с if – if (x == 100) cout << "x is 100"; Кода проверява дали x е равно на 100, и
Безплатни C++ уроци

Оператори

Автор: ArchangelS Оператори #include <iostream> using namespace std; int main () { int a, b; // a:?, b:? a = 10; // a:10, b:? b = 4; // a:10, b:4
Безплатни C++ уроци

Типовете и променливите

Автор: ArchangelS В този урок ще се запознаем с дата типовете и променливите .Ето кои са ключовите думи , които се използват по дефаут. asm, auto, bool, break, case, catch,
Безплатни C++ уроци

deque

Автор: ArchangelS В този урок , ще използваме функцията deque . #include <iostream> #include <deque> #include <string> #include <algorithm> #include <iterator> using namespace std; int main() { // Създава празен

for_each

Автор: ArchangelS В този урок ще се научиме да използваме функцията for_each. В урока ще ви покажа , как да изведете числата от 1 до 9 в черен фон. #include