Структури в С++

Автор: vinsbg

В този урок ще се запознаем със структурите в С++. С помощта на структурите ние можем да съхраняваме много различни стойности в променливи от различни типове под едно общо име.
Структурите са изключително полезни когато се налага да …

Двумерни масиви в C++

Автор: IzKuFeLiQqQqQ

В този урок ще ви покажа как се декларират, инициализират и извеждат двумерни масиви в c++ и как да се работи с тях и диагоналите им. Работната среда, която използвам е Dev C++!
Чрез двумерния масив също така …

Оператор за присвояване в C++.Входно-изходни операции.

Това е вторият ми урок за C++. В него ще разгледаме оператора за присвояване и входно-изходни операции.
И така…
Операторът за присвояване(представя се със символа =) може да се използва за присвояване(задаване) на стойност на променлива.
Променливата се записва от …

Програма на c++ за изчисляване на сума

Автор: slideR

В този урок ще направим нашата първа малко по-сложна програма. Ето и какно ще представлява тя.
Примерно: Внасяте 1000лв. в банка и искате да разберете след 1 година колко пари ще имате при лихвен процент 3,5.
Ето и …

Въведение в C++ програми/библиотеки

Автор: ArchangelS

В този урок , ще ви запозная , с кои програми можете да задействате програмите за
C++ кодовете . Също така , ще ви запозная какво са библиотеките .И , ще отделя специално
внимание на DirectX .

Компилатори …

TRUSTEE

Автор: ArchangelS

Структурата на TRUSTEE идентифицира потребителски акаунти , групови акаунти
или сесии.Структурата може да използва име или security identifier (SID) ,
за да идентифицира TRUSTEE .
Синтаксис..

typedef struct _TRUSTEE {
PTRUSTEE pMultipleTrustee;
MULTIPLE_TRUSTEE_OPERATION MultipleTrusteeOperation;
TRUSTEE_FORM TrusteeForm;
TRUSTEE_TYPE TrusteeType;

PCHAccessControlEntry

Автор: ArchangelS

Clone::
Вмъкване..
oPCHAccessControlEntry = obj.Clone()
Функция..
Прави копие на PCHAccessControlEntry обект
IsEquivalent::
Вмъкване..
pVal = obj.IsEquivalent(
oPCHAccessControlEntry
)
Функция..
Методът връща стойност, която показва дали всички на членове, определения достъп за контрол
Стойност..
VARIANT_TRUE - всички потребители се 

MMDevice

Автор: ArchangelS

Mmdeviceapi.h ::

В Windows Мултимедия (MMDevice) API позволява
аудио клиенти да открият аудио устройства , да
определят своите възможности, както и да създавате копия драйвер за тези
устройства.
Код..
const CLSID CLSID_MMDeviceEnumerator = __uuidof(MMDeviceEnumerator);
const IID IID_IMMDeviceEnumerator = 

Флагове

Автор: ArchangelS

Manipulator резултат

boolalpha Включва boolalpha флага.

endl Изходна нова линия.

ends Край.

dec Превръщасе в dec флаг. Изключва hex и oct флагове.

fixed Включва фиксирания флаг. Изключва опитния флаг.

hex Включва hex флага. Изключва dec и oct флагове.

if и else

Автор: ArchangelS

Контролни структури

Структурите са if и else
Пример с if –

if (x == 100)
cout << "x is 100";
Кода проверява дали x е равно на 100,
и ако x е 100 да изкарва - x is