C++ Функции от библиотеката string.h и тяхното приложение Част 1

Автор: bassman

В този урок ще ви предстявяосновнитв функции от библиотеката string.h на езика С++ и тяхното риложение и насоченост.И така нека да започнем .

Първо включваме библиотеката – #include<string.h

STRLEN();
Синтаксис:
strlen(знаков низ) ;
Описание -Функция от дадената библиотека …

C++ Програма за решаване на квадратни уравнения

Автор: darkcheto

Ами в един час по информатика си нямах работа и имахме спор за едно квадрадно уравнение,реших да драсна тази програма.Ами понеже не съм затова да се получава всичко на готово,неможе да си напишете уравнението и програмата да ви …

C++ прост калкулатор

Автор: darkcheto

В този урок ще Ви покажа как да си направите прост калкулатор. Използвал съм езика за програмиране C++ и компилатора DevCPP. Да започваме. 🙂

//program calculator.cpp
#include<iostream#include<math.husing namespace std;
int main()
{
int f;
double s,i,u,d,q,a,b;

Глава 8: Обектно-ориентирано програмиране

Съдържание на осма глава :

8.1. Презаредими функции с аргумент клас
8.2. Виртуални функции
8.3 Виртуални базови класове

Обектно-ориентираното програмиране се характеризира с онаследяване и динамично свързване. С++ поддържа онаследяването чрез извличане на класове – това беше темата на предишната …

Глава 7: Член функции на клас

Съдържание на седма глава :

7.1. Инициализация на клас
7.2. Почленова инициализация
7.3. Презареждане на оператор
7.4. Пример за клас BitVector
7.5. Конвертори, дефинирани от потребителя

Тази глава разглежда следните три категории член функции, които подпомагат управлението на класовете:

  1. Конструктори

Глава 5: Свободна памет и презаредими имена

Съдържание на пета глава :

5.1. Разпределение на свободната памет
5.2. Един пример за свързан списък
5.3. Презаредими имена на функции
5.4. Указатели към функции
5.5. Свързване, безопасно относно типовете

Тази глава разглежда две фундаментални коннцепции – свободната памет за …

Глава 2: Типове данни в C++

Съдържание на втора глава :

2.1. Константни стойности

2.2. Променливи
2.3. Указателни типове
2.4. Съотнасящи типове (reference types)
2.5. Константни типове
2.6. Изброими типове
2.7. Тип масив
2.8. Тип клас

Езикът С++ предлага набор от предварително дефинирани типове данни, оператори …