HelloWorld

Автор: ArchangelS Като за първи урок от C++ ще се запознаем , как да изведем Hello World! . Всеки използва като за начало тази дума , та реших и аз…

C++ прост калкулатор

Автор: darkcheto В този урок ще Ви покажа как да си направите прост калкулатор. Използвал съм езика за програмиране C++ и компилатора DevCPP. Да започваме. 🙂 //program calculator.cpp #include<iostream#include<math.h

Глава 8: Обектно-ориентирано програмиране

Съдържание на осма глава : 8.1. Презаредими функции с аргумент клас 8.2. Виртуални функции 8.3 Виртуални базови класове Обектно-ориентираното програмиране се характеризира с онаследяване и динамично свързване. С++ поддържа онаследяването…

Глава 7: Член функции на клас

Съдържание на седма глава : 7.1. Инициализация на клас 7.2. Почленова инициализация 7.3. Презареждане на оператор 7.4. Пример за клас BitVector 7.5. Конвертори, дефинирани от потребителя Тази глава разглежда следните…

Глава 5: Свободна памет и презаредими имена

Съдържание на пета глава : 5.1. Разпределение на свободната памет 5.2. Един пример за свързан списък 5.3. Презаредими имена на функции 5.4. Указатели към функции 5.5. Свързване, безопасно относно типовете…

Глава 2: Типове данни в C++

Съдържание на втора глава : 2.1. Константни стойности 2.2. Променливи 2.3. Указателни типове 2.4. Съотнасящи типове (reference types) 2.5. Константни типове 2.6. Изброими типове 2.7. Тип масив 2.8. Тип клас…