Смяна на дизайна с JavaScript & Cookie

Ето как може да си сменяте дизайна на сайта – пример с 3-те начина: radio, select & link!

<html<head<link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css" /<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="blue-theme" href="user.css" /<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen" title="brown-theme" href="user2.css" 

Обучение в PHP – част 14 (Cookie)

Какво е cookie ?

Както вече знаете, Интернет се базира на Hypertext Transfer Protocol ( HTTP ), който е протокол без запазване на състоянието. Това означава, че след транзакцията между клиента и Web машината завърши, Web сървърът изтрива цялата информация …