Смяна на дизайна с JavaScript & Cookie

Ето как може да си сменяте дизайна на сайта – пример с 3-те начина: radio, select & link! <html<head<link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css" /<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" media="screen"

Обучение в PHP – част 14 (Cookie)

Какво е cookie ? Както вече знаете, Интернет се базира на Hypertext Transfer Protocol ( HTTP ), който е протокол без запазване на състоянието. Това означава, че след транзакцията между…