Анимирано меню с CSS

Автор: hpstuff

Здравейте, ще ви покажа вариант за анимирано меню на css 3

Първо си подготвяме структурата на самото меню

<ul class="navigation"<li id="home"<a href="#home"Home</a</li<li id="news"<a href="#news"News</a</li<li id="gallery"<a href="#gallery"Gallery</a</li

Меню на 3 нива само с CSS

Автор: shterev

Така , това е урок напсан лично от мен (Shterev), който цели да покаже структурата и изграждането на меню, което има 2 нива на под менюта.
Необходим ни е само CSS2, за което съм и използвал една картинка …

Красиво меню

Автор: jefriii

Мн.Красиво CSS и HTML меню за вашият сайт!

HTML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"<head<titleMenu Design 3</title<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /<meta name="Copyright" content="Creative Commons - #" /

CSS меню с картинка

Автор: liberal

Първо си правите ваши картинки с Photoshop.

Ето гo самия код :

<html<head<titleMenu</title<style type="text/css".menu {
width:120px; /*задаваме широчина*/
height:60px; /*задаваме височина*/
padding:3px 40px; /*задаваме вътрешните отстъпи*/
color:#000; /*цвят на текста в нормално състояние*/

Вертикално меню

Автор: mute

Нека започнем от частъ с html.
Обикновенно менюто се поставя в някакъв див ( поне аз така правя ) за това и тук ще направя така
и ще му задам един класс #vmenu . Нашето меню всъщност ще …

Няколко готини менюта

Автор: unknown

В този урок ще видите как може да си направите бутон или меню с помоща на CSS.Ще започнем от по-прости.
И така..
Да започваме.
1.

#example1vert {
font-family : "Times New Roman", serif;
font-size : 10px;
}

#example1vert 

Меню с табове.

Автор: roody

Слагате този код между <body</bodyтаговете на вашата страница:

<div id="tn"<ul id="navtl"<li id="tn_print"<a href="/print"Print</a<li id="tn_design"<a href="/design"Design</a<li id="tn_mail" class="active"<a href="/mail"Mail</a<li id="tn_support"<a href="/support"Support</a</ul</div

А …

Хоризонтално CSS меню

Автор: doki

Здравейте, тук ще ви покажа как да си направите едно чудесно хоризонтално меню чрез CSS.

Сега си правим един .css файл с примерно име:

menu.css

ul#navmenu {
margin: 0;
border: 0 none;
padding: 0;
width: 500px; /*за KHTML*/