DHTML Popup прозорец

Автор: mcfe

DHTML Popup прозорец показва ви малко прозорче с информация по ваше усмотрение
Създавате файл

index.html
и внего слагате

<html<head<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251"<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"<script type="text/javascript" src="windows.js"</script<script type="text/javascript"var inlinewin=dhtmlwindow.open("broadcastbox", "inline", "<div 

DHTML смяна на цветовете на формите

В този урок ще ви покажа как да направите така, че потребителите ви да могат лесно и бързо да сменят цветовете на формите (фон, текст, очертания). За целта тряабва поне малко да разбирате от DHTML.

JavaScript функцийте:

function changeColors(color,border,textcolor) {

DHTML навигационно меню

Първо трябва да създадем стиловете:

<style type="text/css"<!--

.Navlink {COLOR: #008833; TEXT-DECORATION: none; font-family: verdana; font-size: 9pt; font-weight: bold;}
a:link.Navlink {color : #008833;}
a:visited.Navlink {color : #008833;}
a:active.Navlink {text-decoration: none;}
a:hover.Navlink {text-decoration: none;}

--</style

След това преминаваме към най-важната …