DHTML Popup прозорец

Автор: mcfe DHTML Popup прозорец показва ви малко прозорче с информация по ваше усмотрение Създавате файл index.html и внего слагате <html<head<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251"<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"

DHTML смяна на цветовете на формите

В този урок ще ви покажа как да направите така, че потребителите ви да могат лесно и бързо да сменят цветовете на формите (фон, текст, очертания). За целта тряабва поне…

DHTML навигационно меню

Първо трябва да създадем стиловете: <style type="text/css"<!-- .Navlink {COLOR: #008833; TEXT-DECORATION: none; font-family: verdana; font-size: 9pt; font-weight: bold;} a:link.Navlink {color : #008833;} a:visited.Navlink {color : #008833;} a:active.Navlink {text-decoration: none;}