HTML – Декларация за типа на документа

HTML ! DOCTYPE – Декларация за типа на документа

пример: HTML документ с XHTML 1.0 Преходен тип документ: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"<html<head<titleЗаглавие на документа</title</head<bodyСъдържание на документа...... </body</html