htaccess Tutorial – Интродукция

Текстов файл с името .htaccess, може да бъде използван за контрол на поведението на web сървъра Apache за Вашият web site. Следващата секция на този .htaccess tutorial, се занимава с командите (наречени директиви), които могат да бъдат използвани.

Този файл …