Video таг в html5 и конвертиране с ffmpeg в webm

Автор: index

Тъй като все повече и повече се навлиза html5 с новите по-улеснени методи…. и имам малко опит с video тага, смятам да го споделя.
Лично аз ползвам videojs библютеката, която предалга лесна конфигурация и множество функций , като …

HTML 5 canvas първата ни анимация.

Автор: adrian

След като видяхме основните функции за рисуване, вече можем да се захванем с нещо по-интересно. Една от възможностите на canvas е да се създават анимации. В този урок ще ви покажа как да накарате един предмет да се …

HTML 5 canvas (продължение)

Автор: adrian

Първият урок можете да намерите на този линк HTML 5 canvas

Първото, което е ще работим по същия html от предишния урок, затова и тук само ще давам init функцията.

<!DOCTYPE html<html<head<titleCanvas First Example 

HTML 5 нови неща за формите

Автор: adrian

required. Това прави input полетата задължителни. Естествено трябва да си правите проверката и чрез php, защото това не работи във всички браузъри.

<input type="text" name="username" required /

или

<input type="text" name="username" required="required" /

autofocus. Това прави …

Част от новите свойства на HTML 5

Автор: adrian

HTML 5 функции, които можем да ползваме в сайтовете си без притеснение за съвместимостта между браузърите.
По-кратък DOCTYPE. Досега беше трудно да се напише DOCTYPE ръчно и всеки го копираше от файл с доктайпове, от реализирани проекти или …