HTML DOM – getElementById() метод (Част 1) innerHTML и value

Автор: jooorooo

getElementById() взима или връща резултат към 1-вото зададено ид в кода за което се отнася.

Синтаксис:

document.getElementById(id)

на мястото на id се задава id-то на елемента.

Пример:

<html<head<script type="text/javascript"function getValue()
{
var x=document.getElementById("myHeader")
alert(x.innerHTML)
}

HTML КЪМ JAVA

Автор: debian

Това е един много полезен скрипт който променя html във javascript
ето и кода.—

<scriptfunction scriptIt(val){
val.value=val.value.replace(/"/gi,""")
val.value=val.value.replace(/'/gi,"'")
valArr=escape(val.value).split("%0D%0A")
val.value=""
for (i=0; i<valArr.length; i++){
val.value+= (i==0) ? "<script\ninfo=" : ""
val.value+= "\"" + unescape(valArr[i])
val.value+= (i!=valArr.length-1) 

HTML – Интересно меню

Автор: mizarck

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"<html<head<title</title<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /<style type="text/css"body {padding: 0px; margin: 200px 0px 0px 0px;}

ul.main {
width: 543px; height: 150px;
border: 1px solid #C1C1C1; padding: 

CSS + HTML Template (3 колонки)

Автор: PoDMaTRiX

HTML код:

<div class="header"</div<div class="content"<div id="left"<div style="padding:10px;"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec posuere aliquet leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse enim. Mauris 

HTML- Курсори

Типът на курсира,който ще бъде показван над всеки елемент,може да бъде определен със стиловото свойство cursor
Най-често срещаните стойности на курсора са:
*crosshair – курсор за селекция
*default – курсор по подразбиране
*help – индикатор за налична помощ
*move – …

HTML Част 9 (Хипервръзки – link)

Хипервръзки
Тагът за хипервръзка е <a, като на неговия атрибут href се задава за стойност адреса, към който води връзката. Тагът има затварящ таг </a. ПРИМЕР:

<a href="http://web-tourist.net"Връзка към web-tourist.net</a

В прозореца на браузъра ще се вижда …

Картинка вместо бутон

Оригиналния бутон :

<input type="submit" name="Submit" value="Search"

Променения бутон :

<input type="image" src="search.gif" name="Submit" value="Search" width="64" height="18" alt="Търсене"

Трябва да сте сигурни че src=”search.gif” сочи към картинката, която искате да иползвате.

  1. Това е всичко, запомнете че може да променяте също

Зареждане на CSS според вида на браузъра.

<?
if ($name = strstr ($HTTP_USER_AGENT, "MSIE"))
{
?<link rel="stylesheet" href="ie-css.css" type="text/css" media="all" /<?
}
else if ($name = strstr ($HTTP_USER_AGENT, "Netscape"))
{
?<link rel="stylesheet" href="n-css.css" type="text/css" media="all" /<?
}
else
{
?<link rel="stylesheet" href="non-browser.css" 

xHTML (EXtensible HyperText Markup Language)

xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.Да започваме 🙂

1.Какво е xhtml?

  • xhtml съкратено от EXtensible HyperText Markup Language.
  • xhtml цели да премести html.
  • xhtml е почти идентичен на html.
  • xHTML е точно подредена и изчистена версия на

Разликите между HTML и XHTML

Какво е HTML ?

HTML ( Hypertext Markup Language – език за маркиране на хипертекст ) представлява поредица от стандартни кодове и конвенции, проектирани за изработка на Web страници и акцентиране на текст или картинки изобрзявани в Web браузъри (Internet …