HTML КЪМ JAVA

Автор: debian Това е един много полезен скрипт който променя html във javascript ето и кода.–<scriptfunction scriptIt(val){ val.value=val.value.replace(/"/gi,""") val.value=val.value.replace(/'/gi,"'") valArr=escape(val.value).split("%0D%0A") val.value="" for (i=0; i<valArr.length; i++){ val.value+= (i==0) ?

HTML – Интересно меню

Автор: mizarck <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"<html<head<title</title<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /<style type="text/css"body {padding: 0px; margin: 200px 0px 0px 0px;} ul.main

CSS + HTML Template (3 колонки)

Автор: PoDMaTRiX HTML код: <div class="header"</div<div class="content"<div id="left"<div style="padding:10px;"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec posuere aliquet leo. Cum sociis natoque penatibus et

HTML- Курсори

Типът на курсира,който ще бъде показван над всеки елемент,може да бъде определен със стиловото свойство cursor Най-често срещаните стойности на курсора са: *crosshair – курсор за селекция *default – курсор…

HTML Част 9 (Хипервръзки – link)

Хипервръзки Тагът за хипервръзка е <a, като на неговия атрибут href се задава за стойност адреса, към който води връзката. Тагът има затварящ таг </a. ПРИМЕР: <a href="http://web-tourist.net"

Картинка вместо бутон

Оригиналния бутон : <input type="submit" name="Submit" value="Search" Променения бутон : <input type="image" src="search.gif" name="Submit" value="Search" width="64" height="18" alt="Търсене" Трябва да сте сигурни че src=“search.gif“ сочи към картинката, която искате да…

xHTML (EXtensible HyperText Markup Language)

xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.Да започваме 🙂 1.Какво е xhtml? xhtml съкратено от EXtensible HyperText Markup Language.xhtml цели да премести html.xhtml е почти идентичен на html.xHTML…

Разликите между HTML и XHTML

Какво е HTML ? HTML ( Hypertext Markup Language – език за маркиране на хипертекст ) представлява поредица от стандартни кодове и конвенции, проектирани за изработка на Web страници и…

Указател на HTML тагове

Това са по-голяма част от HTML елементите с кратко описание, а именно: <ABBRСъкращение <ACRONYMАкроним <ADDRESSЗадава URL в текстов вид <A HREFЗадава хипервръзка <APPLETВмъкване на аплет

Hidden Link

В този урок ще ви покажа как може да направите „Скрит Линк“ към някоя друга страница например. Ще направим 2 файла : hidden.html и test.html hidden.html <html<head<titleHidden

CSS – Хоризонтално меню

В този урок ще се научен да правим просто горно меню,на което лесно ще можете да сменяте цветовете. Ще започнем с HTML кода,който показва менюто: <a href=""Link 1</a<a

XHTML как да направим валидна своята страница

Важността на xhtml Възможно е вие да не знаете,че голяма част от това което се намира в уеб,изглежда добре,тъй като уеб браузърите вършат впечатляваща работа при показването на страници изградени…

HTML – Таблични тагове

Запознаване с табличните тагове HTML таблиците се формират благодарение на няколко тага – table,tr,td и th.Всяка таблица започва с тага table после с tr и накрая с td и завършва…