Промяна на стила на checkbox

Автор: animatora

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"<html<head<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"<meta name="author" content=""<titleUntitled 1</title</head<body<script//global variables that can be used by ALL the function son this page.
var inputs;

Протокол JavaScript:

Автор: I_V_O

Т вози урок ще ви представя един моного полезен инструмент в JavaScript – протокоа JavaScript: ! Той се присвоява на атрибута href на дадена хипервръзка и по този начин можете да зададете за цел някаква JavaScript функция или …

Javascript валидация на форма

Автор: skatebord

Преди да изпратите информация от форма е добре да проверите какво иска да изпрати потребителя. JavaScript е идеалното решение за това, защо ще провери иформацията преди да се изпрати същата към обработващия файл. В урока ще ви покажа …

Промяна размера на шрифта. v2

Автор: miro91

Това е малко по разширена версия за променяне размера на текста. Тук са добавени и нови функции: за удебеляване на текста, за подчертаване и накланяне (Bold, Underline, Italic). Така сега си правите един .js файл functions.js

function toggle(el) 

Разгъващо се меню с помнене кое е разгънато след рефреш

Автор: jooorooo

ето и кода за менюто:

<html<head<titleУроци за уеб програмиране</title<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"<script type="text/javascript"//С тази функция запазваме бисквитка
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
document.cookie = name + "=" + escape(value) 

Разтягане на дивове без фиксирана висо4ина

Автор: animatora

Преди няколко дни бях пуснал една тема за точно това никой не помогна. Идеята на този урок е ако имате няколоко дива и единния се разтяга според текста другия също се разтяга с него.

ето го и кода:…

Лимит на textarea+progres bar

Автор: stoqnski

По заглавието разбирате долу-горе за какво става въпрос 🙂

<style type="text/css".progress{
width: 3px;
height: 15px;
color: white;
font-size: 12px;
font-family: arial;
overflow: hidden;
background-color: red;
padding-left: 0px;
}

</style<script type="text/JavaScript"function textCounter(field,counter,maxlimit,linecounter) {
// дължина на 

Интересен скролер

Автор: stoqnski

Скрипта:

<script type="text/javascript"var delay = 2000; //закъснение на съобщението ( в милисекунди )
var maxsteps=30; // брояч стъпки от началният до крайният цвят
var stepdelay=40; // време в милисекунди
var startcolor= new Array(255,255,255); // начален цвят
var 

Нагоре – Надолу, Наляво – Надясно

Автор: Foxy

В този урок ще Ви покажа как да си направите Изображение, което можете да мърдате нагоре и надолу, а също и текст.
Най-напред ще създадем файл с име script.js . Кода не е сложен:

//Правим променлива за таймера

Промяна размера на шрифта.

Автор: miro91

Където искате да изведете бутоните за промяна на шрифта слагате това.

<a href="javascript:plus();"A+ </a<a href="javascript:minus();"A- </a<a href="javascript:normal();"A </a

И след това в дива на който искате да уголемите текста го правите така.

<div