Pascal 1.3 ( Въведение с условни оператори)

Автор: index

Така , това е вече трета част от серията за въвеждане в Паскал.
В този урок ще се запознаеме с условният оператор IF.

if [условие] then [oператор] else [oператор]

Иф е съждение ,което се оцелява като вярно и …

Pascal 1.2 ( Въведение с основни понятия)

Автор: index

Направо да почваме :
abs(x) – намира абсолутната стойност на Х
sqr(x) – намира квадрата на Х
sqrt(x) – намира корен-квадратен на Х.
Вмъкването на информация или указания който ги има при HTML ( <!— ТЕКС –) …

Pascal 1.1 ( Въведение с малко понятия)

Автор: index

Историята на прграмният език няма да ви я давам.НО ако сте любознателни можете да я намерите тука.

Програмта изистква ДОС
Има програми емулатори на паскал но е добре да си го имате и него на компютава.
Един добър …