PERL – ВТОРА ЧАСТ

Оператори.Аритметични и логически оператори.
Приоритети на операторите.

Основната част от операторите в Perl са оператори за работа с числа (числови оператори). Операторите върху низове не са чак толкова много, но пък Perl предоставя множество функции за работа с низове. Хубавото …

PERL – ПЪРВА ЧАСТ

Основи на Perl. Структура на програмата.
Типове данни – числа,низове.
Конвертиране между числа и низове.

Perl е интерпретаторен език. Това означава, че кода който ще напишете се изпълнява директно, без да е необходимо компилиране, както е при С например. При …