PHP5 namespaces

Автор: alex3

Често в PHP се налага да се записват дълги имена на класове, функции и константи, за да се избегне дублиране на имената на класове/функции/константи.В PHP5 (php5.3) влиза новата функция за превключване на различни междинни слоеве, чрез който да …