PHP5 namespaces

Автор: alex3

Често в PHP се налага да се записват дълги имена на класове, функции и константи, за да се избегне дублиране на имената на класове/функции/константи.В PHP5 (php5.3) влиза новата функция за превключване на различни междинни слоеве, чрез който да …

Странициране на MySQL данни чрез php 5 и jQuery

Автор: devent

Информация за урока: Чрез този урок, Вие бързо и безболезнено можете да създадете странициране(подреждане по страници) на всеки един Ваш код. Ето и няколко предимства на този урок:

  • Лесна употреба
  • Динамично презареждане(без рефреш)
  • Красив ефект на презареждане
  • Модерен