Създаване на датабаза с phpMyAdmin

Автор: xu6thuklx

Случвало ли ви се е да не знаете как да създадете датабазата от някой урок ?
Ако отговорът е ДА то погледнете този урок.

Ако имате работещ phpMyAdmin трябва да видите този екран след като отворите phpMyAdmin
В …

Как да сложим парола на MySQL и phpMyAdmin

В този урок ще покажа как да сложим парола на MySQL, и да настроим phpMyAdmin да работи с тази парола.

Ще напиша за пакета XAMPP и WAMP.

  1. След като се инсталира XAMPP няма парола на MySQL. Ето как се слага:

Защита на phpmyadmin

Здравейте,
сега ще ви покажа един много полезен метод за предпазване на phpmyadmin
ето как да си го предпазите
Отворете файла httpd.conf и добавете следните редове

Alias /phpmyadmin "/Core/phpmyadmin/"

<Directory "/Core/phpmyadmin"AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
</Directory

разбира …