Създаване на датабаза с phpMyAdmin

Автор: xu6thuklx Случвало ли ви се е да не знаете как да създадете датабазата от някой урок ? Ако отговорът е ДА то погледнете този урок. Ако имате работещ phpMyAdmin…

Защита на phpmyadmin

Здравейте, сега ще ви покажа един много полезен метод за предпазване на phpmyadmin ето как да си го предпазите Отворете файла httpd.conf и добавете следните редове Alias /phpmyadmin "/Core/phpmyadmin/" <Directory