Последни теми от форума (SMF)

Автор: LinuxBG <?php $to_show = 10; // Колко резултата да бъдат показвани! $smf_dir = "smf/"; // Директорията къде е инсталиран Simple Machines Forum include($smf_dir . "Settings.php"); $connect = mysql_connect($db_server, $db_user,

Инсталиране на Kredor в SMF

Ще покажа два начина за инсталиране на Kredor за SMF версии, rc 1.1/1.2/1.3 Поради това че сървара на кредор не работи последно време, изтеглете този файл kredor.js от тук(по долу…