Последни теми от форума (SMF)

Автор: LinuxBG

<?php
$to_show = 10; // Колко резултата да бъдат показвани!
$smf_dir = "smf/"; // Директорията къде е инсталиран Simple Machines Forum
include($smf_dir . "Settings.php");
$connect = mysql_connect($db_server, $db_user, $db_passwd) or die(mysql_error());
$select = mysql_select_db($db_name, $connect);
$sql = "SELECT 

Инсталиране на Kredor в SMF

Ще покажа два начина за инсталиране на Kredor за SMF версии, rc 1.1/1.2/1.3

Поради това че сървара на кредор не работи последно време, изтеглете този файл kredor.js от тук(по долу е има линк). След това качете файла в основната директория …