WML и WMLScript

Автор: LinuxBG

WMLScript – Въведение

  1. Какво е WML?

WML е акроним (съкращение) от Wireless Markup Language.
WML е език подобен на HTML, но е базиран на XML, който е доста по стриктен.
Езикът е използван за създаване на страници, които …

WML: Създаване на сайт за мобилни устройства

Езикът който се използва за за изработване на уеб страници за мобилни устройства е WML (Wireless Markup

Languages).WML е съсдаден въд основа на XML и в него се използват същите синтактични правила.

Потготовка на сървъра
Когато въведете адреса на HTML …