WML: Създаване на сайт за мобилни устройства

Езикът който се използва за за изработване на уеб страници за мобилни устройства е WML (Wireless Markup

Languages).WML е съсдаден въд основа на XML и в него се използват същите синтактични правила.

Потготовка на сървъра
Когато въведете адреса на HTML …

xHTML (EXtensible HyperText Markup Language)

xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.Да започваме 🙂

1.Какво е xhtml?

  • xhtml съкратено от EXtensible HyperText Markup Language.
  • xhtml цели да премести html.
  • xhtml е почти идентичен на html.
  • xHTML е точно подредена и изчистена версия на

Разликите между HTML и XHTML

Какво е HTML ?

HTML ( Hypertext Markup Language – език за маркиране на хипертекст ) представлява поредица от стандартни кодове и конвенции, проектирани за изработка на Web страници и акцентиране на текст или картинки изобрзявани в Web браузъри (Internet …

XHTML как да направим валидна своята страница

Важността на xhtml

Възможно е вие да не знаете,че голяма част от това което се намира в уеб,изглежда добре,тъй като уеб браузърите вършат впечатляваща работа при показването на страници изградени от некачествен html код,които пренебрегва основните правила на html езика.…