Въведение в XML

Въведение в XML

Настоящата статия представлява въведение в езика XML .
Разглежда се синтаксисът на един XML документ и се обсъжда приложението на XML езика.

Увод – що е то XML ?

Известно е, че съществуват множество различни формати за …