Работа с XML

Автор: stonybg Ето един вариант за работа с PHP и XML това е примерен код на XML <evec_api version="2.0" method="marketstat_xml"<marketstat<type id="34"<all<volume61539244658.00</volume<avg2.71</avg<max8.52</max

Въведение в XML

Въведение в XML Настоящата статия представлява въведение в езика XML . Разглежда се синтаксисът на един XML документ и се обсъжда приложението на XML езика. Увод – що е то…