Как да получим информация за домейн , чрез XMLRPC и PHP

Теория

XML-RPC е протокол за отдалечено извикване на процедури, който използва HTTP за транспорт, а тялото на съобщението е в XML формат. Накратко казано, това е POST заявка с XML тяло

Ето и малък пример за горното:

Заявка

XML

<?xml