Банери мод

jooorooo

Registered
от тук може да си изкараш статистика за банера


Код:
banner_id MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
click_date int (11) NOT NULL, 
click_ip char(8) NOT NULL, 
click_user MEDIUMINT(8) NOT NULL, 
user_duration int (11) NOT NULL)');
 

Горе