Без създаване на thumb

critrate

Registered
използвам следният код за качване на картинка + създаване на thumb.Опитвам се да направя така,че да не прави thumb,но не става..

имам и файл create-thumb ,но не съм го добавил,защото в него е зададено само размера на тхъба

Код:
if ($image)
{
  $filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);
  $extension = getExtension($filename);
  $extension = strtolower($extension);

  if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension != "png") && ($extension != "gif"))
  {
    $greshka[] = 'Не известно разширение!';
    $errors=1;
  }
  else
  {

    $size=getimagesize($_FILES['image']['tmp_name']);
    $sizekb=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);

  if ($sizekb > MAX_SIZE*99999)
  {
    $greshka[] = 'Надвишен е лимитът за размер!';
    $errors=1;
  }
  else
  {
    $image_name=$nowTime.'.'.$extension;
    $newname="images/".$image_name;
    $copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);
  if (!$copied)
  {
    $greshka[] = 'Копирането не е успешно!';
    $errors=1;
  }
  else
  {
    $thumb_name='images/thumbs/thumb_'.$image_name;
    $thumb=make_thumb($newname,$thumb_name,WIDTH,HEIGHT);
}}} }
 
PHP:
else
  {
    $thumb_name='images/thumbs/thumb_'.$image_name;
    $thumb=make_thumb($newname,$thumb_name,WIDTH,HEIGHT);
}

Това ти създава thumb-овете.
 
+1

Благодаря ти.Чудно защо пробвах същото и не се получи по-рано xD
 

Горе