Брояч ( като спре...) +1

manq4et0

Registered
Значи имам сайт с 1 брояч ..
И като отброява...
5
4
3
2
1
0
и почва
-1
-2
-3
-4
-5
-6
и т.н.
Как да направя така,че когато брояча отиде на 0-ла да спре и да изпише ГОТОВО ?
 
дай кода! :?:
 
Код:
<?php
echo "<div id='bxx' class='z'></div>";
$r=5;
?>
 <script type="text/javascript">
	v=new Date();
	var bxx=document.getElementById('bxx');
	function t(){
		n=new Date();
		ss=<?php echo $r; ?>;
		s=ss-Math.round((n.getTime()-v.getTime())/1000.);
		m=0;
		h=0;
		if(s<0){
			bxx.innerHTML='<?php echo "gotovo"; ?>';
		}else{
			if(s>59){m=Math.floor(s/60);s=s-m*60;}
			if(m>59){h=Math.floor(m/60);m=m-h*60;}
			if(s<10){s="0"+s}
			if(m<10){m="0"+m}
			bxx.innerHTML=h+':'+m+':'+s+'';}
		window.setTimeout("t();",999);
	}
	window.onload=t;

	</script>
 
Този е за време. Ако може да ти помогне нещо

Код:
<script type="text/javascript">
     var minute = 60;
     var hour = minute * 60;
     var obj4,obj5,obj6 = null;
     
     function toFixFormat(sender)
     {
      return (sender < 10) ? '0' + sender : sender;
     }
     
     function calculateTime(phpTime, obj)
     {
      var curTime = phpTime;
      var hours = Math.floor(curTime / hour);
      if (hours < 0)
      {
        obj.innerHTML = 'Готово';
        return;
      }
      curTime -= hours * hour;
       
      var minutes = Math.floor(curTime / minute);
        curTime -= minutes * minute;
      var seconds = Math.floor(curTime);
       
      obj.innerHTML =
        toFixFormat(hours)
        + ':' + toFixFormat(minutes)
        + ':' + toFixFormat(seconds);

     window.setTimeout(
      function() {
        calculateTime(phpTime - 1, obj);
      }, 1000
     );
     }
     
     window.onload = function()
     {
      obj4 = document.getElementById('vreme_4');
      calculateTime(90,obj4);
     }
   </script>
 
не.. ;(

skype: djjikata1

да ви пратя файла да скивате и да се пробвате да го оправите.. !
 
Така.
Правиш си файла да е в разширение .php
После слагаш този код и всичко става ОК.

Код:
<?php 
echo "<div id='bxx' class='z'></div>"; 
$r=5; 
?> 
 <script type="text/javascript"> 
  v=new Date(); 
  var bxx=document.getElementById('bxx'); 
  function t(){ 
   n=new Date(); 
   ss=<?php echo $r; ?>; 
   s=ss-Math.round((n.getTime()-v.getTime())/1000.); 
   m=0; 
   h=0; 
   if(s<0){ 
     bxx.innerHTML='Готово!'; 
   }else{ 
     if(s>59){m=Math.floor(s/60);s=s-m*60;} 
     if(m>59){h=Math.floor(m/60);m=m-h*60;} 
     if(s<10){s="0"+s} 
     if(m<10){m="0"+m} 
     bxx.innerHTML=h+':'+m+':'+s+'';} 
   window.setTimeout("t();",999); 
  } 
  window.onload=t; 

  </script>

Вече при мен работи така.
 
Код:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript">
var minute = 60;
var hour = minute * 60;
var obj = null;

function toFixFormat(sender)
{
return (sender < 10) ? '0' + sender : sender;
}

function calculateTime(phpTime)
{
var curTime = phpTime;
var hours = Math.floor(curTime / hour);
if (hours < 0)
{
obj.innerHTML = '<a href=>Готово</a>';
return;
}
curTime -= hours * hour;

var minutes = Math.floor(curTime / minute);
curTime -= minutes * minute;
var seconds = Math.floor(curTime);

obj.innerHTML =
toFixFormat(hours)
+ ':' + toFixFormat(minutes)
+ ':' + toFixFormat(seconds);

setTimeout('calculateTime("'+(phpTime - 1)+'")', 1000);
}

window.onload = function()
{
obj = document.getElementById('counter');
calculateTime(15);
}
</script>
<div id="counter"></div>
</body>
</html>
 

Горе