Взимане на дадена информация от сайт

MontefuckeR

Registered
Ще ви обясня как да взимате от някой сайт дадена информация която ви е нужна.
Целта на кода е да взима игри от сайта vgames.bg, като игрите са на техния хост но се играят от вашият сайт.

В кода съм поставил информация кое за какво е!
Код:
<?php
header("Content-type: text/html; charset=UTF-8"); //Слагаме на файла кодировка UTF-8
if($_GET['t'] == "play") // проверяваме ако t е play
{
//тук показваме играта
echo '<object codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="100%">
<param name="Movie" value="'.$_GET['l'].'" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="'.$_GET['l'].'" allowscriptaccess="never" quality="best" wmode="transparent" width="100%" height="100%" flashvars="playerMode=embedded" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>';
}
else
{
$search = trim(htmlspecialchars($_GET['s'])); //така взимаме какво е търсил потребителя
if($search != NULL) // правим проверка ако полето за търсене не е празно
{
$url = 'http://www.vgames.bg'; //това е оригиналното име на сайта, от който ще взимаме игрите.
$link = 'http://www.vgames.bg/games/search?gname='.$search.'&x=0&y=0'; //тук показваме какво е търсено
$html = file_get_contents($link); //така получаваме ХТМЛ кода на страницата с търсачката.
if(preg_match_all('/div class="box1">(.*)<\/div>/imsU',$html,$result)) //така проверяваме дали в сайта има това, което търсим с preg_match_all
{
foreach($result[1] AS $v) //създаваме цикъл
{
if(preg_match('/<h2><a href="(.*)">(.*)<\/a><\/h2>(.*)<p>(.*)<\/p>/imsU',$v,$m)) //така взимаме името,линка и описанието на играта
{
preg_match('/<a href="(.*)"><img src="(.*)" alt="" class="fl" \/><\/a>/imsU',$v,$pic); //така взимаме снимката на играта
$pic = $pic[2];
$link = $m[1];
$title = $m[2];
$opisanie = ($m[4] != NULL) ? $m[4] : "Няма описание!"; //правим проверка дали има описание, ако няма излиза "няма описание"
$game = $url."/gs/G".end(explode("/",$link)).".swf"; //по този начин взимаме името на играта
echo "<img src='$url$pic' style='float:left;' />Ime: <strong>$title</strong><br />Adres: <strong>$url.$link</strong><br />Opisanie: <strong>$opisanie</strong><h5><a href='games.php?t=play&l=".urlencode($game)."'>ИГРАЙ!</a></h5><br /><br />";
}
}
}
else
{
echo "Няма резултати!";
}
}
}
?>
<form method="GET" action="">
<input type="text" value="<?=$search?>" name="s" />
<input type="submit" value="Търси" name="btn" />
</form>

Отворете някоя игра от този сайт и вижте сорс кода, така ще ви стане по ясно кое от къде се взима.

ЗА ВСЕКИ САЙТ ВСИЧКО Е РАЗЛИЧНО, ТОВА Е ПРИМЕР СПЕЦИАЛНО ЗА ТОЗИ САЙТ, ЗА ДА ВИДИТЕ КАК СЕ ВЗИМА ИНФОРМАЦИЯ

В търсачката напишете "куче", за да тествате, може да пишете и друго, но за тази ключова дума има резултати.
 

Горе