Взимане само на час от променлива.

beta16

Registered
имам променливата $image_name и трябва да направа променлива
$image_name1 която е равна на стойноста на $image_name след знак /
как да го направа това
 

Горе