Видео от Youtube и субтитри

chovekadjo

Registered
Тъй ,
имам следната форма за добавяне на филм:
Код:
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
Филм:
       <input type="text" name="ime"><br />
Актьори:
       <input type="text" name="aktiori"><br />
Субтитри:
       <textarea rows="7" name="subs" cols="40" type="text"></textarea>	<br />
Трейлър:

  <textarea rows="7" name="trailers" cols="40" type="text"></textarea>
Снимка:
       <input type="file" name="snimka" value="Upload"><input type="submit" name="submit" value="Добави">
</form>			 
			 
</body>
</html>
<?php
include_once "../inc/config.php";
if($_POST['submit']) {
$ime = htmlspecialchars($_POST['ime']);
$aktiori = htmlspecialchars($_POST['aktiori']);
$subs = htmlspecialchars($_POST['subs']);
$trailers = htmlspecialchars($_POST['trailers']);
$snimka = $_FILES['snimka']['name'];
if((empty($ime)) || (empty($aktiori)) || (empty($subs)) || (empty($snimka)) || (empty($trailers))) 
{
echo "Не си попълнил някои от полетата!";
}
$type = array('jpg','gif','png');
$ext = end(explode('.',$snimka));
$extnafaila = strtolower($ext);
if(in_array($extnafaila,$type)){
$put = '../images/'.basename($snimka);
if (!move_uploaded_file($_FILES['snimka']['tmp_name'], $put)) {
echo "Файла не беше качен!";
}
else{
$snimka_name = basename($snimka);
$query = mysql_query("INSERT INTO `news` (ime, aktiori, subs, trailers, snimka, id) VALUES('$ime','$avtor','$novina','$snimka_name','NULL')") or die(mysql_error());
echo "Успешно добавихте новината";
}
}
}
?>
Във полето субтитри слагам линк към субтитрите , а полето трейлър слагам линк към видео в youtube, как мога да искарам в файла view.php субтитрите като линк за сваляне директен , а видеото да се гледа от моят сайт?
 
Заповядай:
<?php
include_once "../inc/config.php";
$sql=mysql_query("SELECT * FROM news WHERE id='$_GET[id]'") or die(mysql_error());
while ($r=mysql_fetch_array($sql))
{
$subs=$r['subs'];
echo "<a href='$subs'>Свали субтитри</a>";
}
?>

EDIT:
този код е ако искаш да изкараш линка за сваляне в view.php?id=ид на клипа .. (до колкото разбрах - това искаш и ти..)
;]
 

Горе