Възможно ли е или не

rumchi

Registered
Възможно ли е към този код за видео:

Код:
<script type='text/javascript' src='swfobject.js'></script>

  <div id='mediaspace'>This div will be replaced</div>

  <script type='text/javascript'>
  var s1 = new SWFObject('player-viral.swf','ply','800','650','9','#ffffff');
  s1.addParam('allowfullscreen','true');
  s1.addParam('allowscriptaccess','always');
  s1.addParam('wmode','opaque');
  s1.addParam('flashvars','file=hms1e1.flv');
  s1.write('mediaspace');
</script>

да се добави нещо за да възпроизвежда субтитри

Давам +1
 

Горе